Armada Mutfak Telefon
Twitter
» Neden Armada Mutfak


İnsan Kaynakları Vizyonu ve Misyonu


VİZYONUMUZ


Takım ruhuyla çalışmayı teşvik eden, yeniliklere açık, yaratıcı, kurum kültürünün önemine inanılan, verimliliği yüksek bir çalışma ortamı yaratmak için modern İnsan Kaynakları Politikaları uygulamaktır.

 

MİSYONUMUZ


Tüm paydaşlarımızın yaşam kalite standardını arttırarak çalışan memnuniyetini sağlamak,

Efektif insan kaynakları planlaması ile rekabet gücümüzü arttırmak, geleceğin liderlerini yetiştirmek,

Devlet, toplum ve çevre için katma değer yaratan bir çalışan organizasyonu oluşturmak,

Ekip çalışmasının ekip çatışmasına dönüşmesini engelleyerek “Biz” inancını oluşturmaktır.

 

İnsan Kaynakları Uygulamaları


Vizyonumuza ve yüksek performans hedeflerimize ulaşabilmek ve sürdürebilmek için, çağdaş insan kaynakları yönetim sistemlerini kullanmayı temel öncelik olarak benimsiyoruz

Çalışanlarımızı, yetkinlik ve potansiyellerini kullanabilecekleri, Şirketin ana hedeflerini yakalamasında katma değer sağlayacakları görevlerde değerlendiriyoruz.

Çalışanlarımızın kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri ve işlerini daha iyi yapabilmeleri için gerekli eğitim ve gelişim imkanlarını sunuyoruz.

Huzurlu ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak ve bunu sürdürmek için çalışanlarımızı dinliyoruz.

Armada Mutfak