Armada Mutfak Telefon
Twitter
» Ar-Ge

Armada Mutfak AR-GE faaliyetleri içinde yer alan çalışmaları ISO-9001/2000 kapsamında Ürün Tasarım Prosedürü belirler ve çalışmaları düzenleyerek, tasarım kalitesini güvence altına alır.

 

Bu kapsamda Armada Mutfak yarattığı özgün ürünler ile ülkemizde sektöre yeni ürünlerin kazandırılmaları konusunda sürekli önderlik etmektedir. Ar-Ge çalışmaları ile geliştirdiği ürünler uluslararası pazarda rekabette başarıyı elde etmiştir.

 

Günümüzde Ar-Ge çalışmalarına yatırım yapan, finansman ayıran kuruluşlar bu çalışmalarını koruma altına almak, haksız rekabetin önüne geçmek için patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescillerini yaptırmak durumundalar, Armada Mutfak olarak yaptığımız her türlü tasarım Ar-Ge çalışmaları tescil ettirmektedir. Bu anlamda 35' in üzerinde endüstriyel ürün tasarımı tescil etmiştir. Halen çalışmaları devam eden yeni ürünlerimizin de tescil çalışmaları planlanmıştır.

 

Yeni ürünler yada mevcut ürünler için geliştirme önerileri her seviyede personel tarafından yapılabilir.

 

Fizibilitesi uygun bulunan öneriler prosedüre uygun olarak aşamalı tasarım faaliyet planı kapsamında yürütülür ve gözden geçirilir, prototiplerin laboratuar ve saha testlerinde şartnamelere ve hedef spesifikasyonlarına uygunluğu doğrulanır. (Gerektiğinde doğrulama testleri yurt içi veya yurt dışındaki uzman laboratuarlarda yaptırılır).

 

Çıkan sonuçlar doğrultusunda üretim yapısı, maliyet, hedef spesifikasyonları ve kalıp aparat çalışmaları güncelleştirilir.

 

Tasarım doğrulama çalışmaları bitmiş olan üründen belirlenen miktar kadar Pilot Üretim yapılır, sonuçlar değerlendirilir gerekirse modifikasyonlar yapılarak, ürün seri üretime hazır hale getirilir.

 

Ürün dosyası hazırlanmış, Patent, Faydalı, Model ve Endüstriyel Tasarım tescilleri yapılmış; katalog, kullanım ve servis manuelleri hazırlanmış ve uluslar arası ürün onayları ( CE v.b ) alınmış ürünler Seri Üretim kararı ile üretim programı dahil edilir.