Armada Mutfak Telefon
Twitter
» Üretim

Türkiye Avrupa Birliği'ne giriş süreci içinde entegrasyona ilişkin uyum yasalarını çıkarırken diğer taraftan İNOKSAN sektöründe öncülük ederek Türkiye'yi yenilikler ve ileri teknolojilerle buluşturmaktadır.

 

Bu çerçevede İNOKSAN 'da politika ve stratejiler kapsamında, mevcut tesislerin en ekonomik ve modern bir şekilde çalıştırılması rekabet koşullarına uygun yapılanma ve tevsi yatırımlarının tamamlanması ve yeni yatırımlara gidilmesi esas alınmıştır. Böylelikle üretimde bilgisayar destekli tasarım CAD kullanımı hayata geçirilmiş tüm üretim fonksiyonlarını içeren isler bilgi işlem sistemi ile yönetilir hale getirilmiş, ayrıca metal işleme tezgahları CNC'li yapılara dönüştürülerek ileri teknolojik revizyonlara gidilmiştir.

 

Gelişmiş ülkelerin kullandığı ileri teknolojiyi kullanmayı hedef olarak aldığımızdan bu teknolojinin izlenmesi, edinilmesi ve özümsenmesi bazında ileri teknolojiyi kullanmanın ve nitelikli işgücünün önemini stratejilerimizle öngörmekteyiz. Bu çerçevede üretim teknolojimiz içine FMS (Saç metal isleme esnek üretim sistemi) dahil ederek, verimlilik ve tasarımda farklıklar yaratmaktayız.

 

Müşteri odaklı yaklaşımlarımız gereği hızlı, kaliteli ve düşük maliyetli üretimleri gerçekleştirecek ileri teknoloji içeren makine ekipman ve donanımla desteklediğimiz süreçlerimiz en önemli varlığımız insan kaynaklarımızla sürekli gelişme ve iyileşme faaliyetleri ile yönetilmektedir.

Armada Mutfak